Bird Group
specjaliści od nieruchomości
 • Slide
 • Slide
 • Slide


Bird Group - Realizacje

Roboty nadzorowane przez członków naszego zespołu:

 • Nadzór inwestorski dla prowadzonych prac w ramach budowy hali magazynowej w Bieruniu
  2018
 • Eskpertyza konstrukcyjno - budowlana budynków mieszkalnych w Czeladzi
  2018
 • Due Diligence. Budynek biurowousługowy w Krakowie. Powierzchnia całkowita 30 tys.m2. Koordynacja wszystkich branż
  2018
 • Due Diligence. Budynek biurowy w Krakowie. Powierzchnia 28 tys.m2
  2018
 • Nadzór inwestorski dla wykonania hali magazynowo - produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym w Siemianowicach Śląskich
  2017 - 2018
 • Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krakowie - monitoring inwestycji dla instytucji finansującej
  2017 - 2018
 • Due Diligence. Zespół budyków biurowych w Katowicach. Powierzchnia całkowita 45 tys.m2. Koordynacja wszystkich branż
  2017
 • Due Diligence. Budynek biurowousługowy w Krakowie. Powierzchnia całkowita 30 tys.m2. Koordynacja wszystkich branż.
  2017
 •   Koordynacja prac projektowych i wykonawczych w ramach realizacji naprawy posadzki przemysłowej w Parku Logistycznym Prologis w Chorzowie
  2016
 •   Koordynacja prac budowlanych w placówkach ING Banku Śląskiego : Poznań
  2016
 • Nadzór inwestorski dla prowadzonych prac w ramach budowy hali magazynowej w Bieruniu
  2016
 •   Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej uszkodzeń elementów żelbetowych stropów żelbetowych w galerii handlowej w Gliwicach 
  2016
 • Nadzór inwestorski dla wykonania prac termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych w Chorzowie
  2016
 • Nadzór inwestorski dla wykonania napraw nawierzchni dróg i placów przy zespole hal magazynowoprodukcyjnych w Tychach
  2016
 • Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Aleksandry w Krakowie - monitoring inwestycji dla instytucji finansującej
  2015 - 2016
 • Koordynacja prac projektowych dla wykonania hali magazynowo - produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym w Siemianowicach Śląskich
  2015 - 2016
 • Koordynacja procesu zakupu i wytycznych dla zaprojektowania hali magazynowo - produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym w Siemianowicach Śląskich
  2015
 • Due Diligence hal magazynowych w specjalnej strefie ekonomicznej w Tychach
  2015
 • Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej o funkcji Muzeum w Koszalinie - koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy
  2014 - 2015
 • Koordynacja prac budowlanych w placówkach ING Banku Śląskiego na terenie całego kraju
  2012 - 2015
 • Wykonanie rocznych i pięcioletnich kontroli budynków mieszkalnych SM Hutnik w Sosnowcu
  2011 - 2015
 • Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Andersa w Katowicach - odbiór robót z ramienia Zarządcy nieruchomości
  2014
 • Due Diligence Centrum Handlowo - Usługowego w Szczecinie
  2014
 • Ekspertyza uszkodzeń posadzek centrum handlowego w Gliwicach
  2014
 • Budowa hali magazynowej w Czeladzi - monitoring prowadzonych prac z ramienia Inwestora
  2014
 • Wykonanie rocznych i 5-letnich kontroli dla kompleksu Marynarska Business Park w Warszawie
  2013 - 2014
 • Nadzór nad realizacją prac aranżacyjnych FO - budynek biurowy w Warszawie
  2013
 • Zakup i montaż hangaru na potrzeby wystawy statycznej Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie - koordynacja prac projektowo - wykonawczych z ramienia Generalnego Wykonawcy
  2013
 • Due Diligence Centrum Handlowego w Katowicach
  2012
 • Due Diligence budynku biurowego Warszawie
  2012
 • Koordynacja prac projektowych i wykonawczych z ramienia Inwestora w ramach przebudowy budynku biurowego w Warszawie
  2012
 • Zarządzanie projektem Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wielorodzinnego na biurowy w Katowicach przy ul. Kościuszki 55
  2011
 • Bramownice drogowej sieci poboru opłat viaTOLL - nadzór powykonawczy dla wykonanych prac konstrukcyjnych
  2011
 • Budowa budynku mieszkalnego z garażem podziemnym i infrastrukturą w Krakowie - nadzór nad realizacją prac z ramienia Generalnego Wykonawcy
  2010 -2011
 • Nadzór nad pracami remontowo-inwestycyjnymi dla wspólnot mieszkaniowych (Katowice
  2010
 • Budowa budynku mieszkalnego z garażem podziemnym Villa Galicja w Krakowie - nadzór nad realizacją robót konstrukcyjnych
  2010
 • Prowadzenie dokumentacji dla zadania Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze
  2009
 • Nadzór nad procesem wykończenia
  2009
 • Hotel Angelo przy ul. Sokolskiej w Katowicach - nadzór nad realizacją robót konstrukcyjnych
  2009
 • Centrum Handlowe Port Łódź przy ul. Pabianickiej w Łodzi - nadzór nad realizacją robót konstrukcyjnych
  2009
 • Rozbudowa budynku biurowo - usługowego przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie - nadzór nad realizacją robót konstrukcyjnych
  2008
 • Przebudowa kamienicy przy ul. Kościuszki w Katowicach - koordynacja procesu inwestycyjnego
  2008
 • Przebudowa Domów Towarowych Wars&Sawa w Warszawie - nadzór nad realizacją robót konstrukcyjnych
  2008
 • Budowa garażu podziemnego dwupoziomowego przy ul. Szturmowej w Warszawie- koordynacja i nadzór prac z ramienia Generalnego Wykonawcy
  2008
 • - Rozbudowa Fabryki Fiat Auto Poland w Tychach - Hala Spawalni
  2007
 • - Budowa osiedla budynków wielorodzinnych w Chorzowie - koordynacja i nadzór prac z ramienia Generalnego Wykonawcy
  2007
 • - Centrum Handlowe Astoria w Bydgoszczy - nadzór nad robotami budowlanymi
  2006
 • - Budowa Hali Produkcyjnej Voestalpine Steel Service Center Polska w Tychach - koordynacja i nadzór robót konstrukcyjnych
  2006
 • Przebudowa i rozbudowa Zakładu Produkcyjnego w Piotrkowie Trybunalskim - nadzór nad realizacją robót konstrukcyjnych
  2005
 • Centrum Handlowe Silesia City Center w Katowicach - nadzór nad realizacją robót konstrukcyjnych: Multikino
  2005
 •